Osanottajaehdot

Allekirjoittamalla näyttelysopimuksen tai ilmoittautumalla sähköisellä lomakkeella näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja.

Avaa näyttelyohjeet pdf-tiedostona

OMAKOTI-messut 28.–30.10.2016

Myyrmäki-halli, Vantaa

 

1. Näytteilleasettajat

a) Yritykset tai heidän valtuuttamansa edustajat

b) Yhteisosastot ja tiedotustoimistot

c) Julkisyhteisöt ja järjestöt

Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille ja yleisölle

2. Näyttelytilahinnat

•Lattiatilan hinta 100,00 eur/m2 + alv. Sisältää pelkän paikanvuokran ilman rakenteita. Paikanvuokran yhteydessä veloitetaan sähköliitäntä 8A = 70 eur+alv.

•Valmisosaston hinta 155,00/m2 + alv. Sisältää paikanvuokran, seinät, otsalaudan logoineen, harmaan maton, sähköliitännän 8A, 2-8 valaisinta (osaston koosta riippuen).

Pienin osastokoko 6 m2.

3. Näyttelytilan varaus

Näyttelytilan varaus tehdään sähköisellä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä jussi.ruotsalainen@rakentaja.fi GSM 050-371 8567. Järjestäjän kirjallisesti vahvistama varaus on molempia osapuolia sitova. Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.

4. Näyttelyosaston sijoitus

Järjestäjä lähettää näytteilleasettajille piirustuksen, johon on merkitty osaston sijainti ja mitat.

5. Maksuehdot

Erikseen toimitettavan laskutuksen mukaisesti 1. erä (50% kokonaisvuokrasta) laskutetaan kesäkuussa 2016 ja loppuosa syyskuussa 2016. Myöhemmät ilmoittautumiset laskutetaan yhdessä erässä ilmoittautumisen jälkeen.

6. Peruutus ja sopimuksen purkaminen

Osallistumisen peruuttaminen:

a) mikäli varauksen peruuttaminen tapahtuu 30.6.2016 jälkeen, jää erä 1 järjestäjälle.

b) mikäli peruuttaminen tapahtuu 1.9.2016 jälkeen, jää näyttelytilan vuokra kokonaisuudessaan järjestäjälle. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle:

a) ellei paikanvuokraa suoriteta määräaikana.

b) ellei näytteilleasettaja ota näyttelyosastoa haltuunsa

vähintään 12 tuntia ennen avajaisten alkua. Sopimuksen näin tai muulla tavoin purkautuessa näytteilleasettajan syystä, tämä suorittaa jo erääntyneet maksut, jotka samoin kuin aikaisemmin suoritetut maksut jäävät järjestäjälle.

7. Näytteilleasettaminen ja osastojen rakentaminen

Paikanvuokraan (paitsi valmisosastopaketti) ei kuulu seinä- eikä muita rakenteita. Näytteilleasettaja huolehtii oman osastonsa rakentamisesta, somistamisesta, purkamisesta, siivouksesta ja kuljetuksista. Jos näytteilleasettaja käyttää omia rakenteita, huolehtii hän siitä, että näyttelyrakenteet ovat riittävän lujia, turvallisia ja siistejä.

8. Paloturvallisuus

Paloturvallisuudessa on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, asetuksia ja paloturvallisuusohjeita. Mahdollisesti turvallisuutta vaarantavia laitteita varten on saatava ennakkolupa paloviranomaisilta.

9. Vartiointi ja vakuutukset

Järjestäjä vastaa yleisestä vartioinnista, mutta ei tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Järjestäjän vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava asianmukaisista vakuutuksista. Näytteilleasettaja on vastuussa kaikesta osastonsa rakenteista, näyttelyesineiden tai toimintansa aiheuttamista vahingoista.

10. Esitykset

Näytteilleasettaja vastaa näyttelytilassa esittämiensä tallenteiden ennakkotarkistuksista, tekijänoikeusmaksuista sekä tv- luvista. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

11. Kulkuluvat

Näytteilleasettajien henkilökunnalla ja alihankkijoilla on oltava esillä järjestäjän jakamat kulkuluvat.

12. Yleiset määräykset

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei näitä messuja voittamattomien esteiden vuoksi voida toimeenpanna edellä mainittuna aikana.

Allekirjoittamalla näyttelysopimuksen tai ilmoittautumalla sähköisellä lomakkeella näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän myöhempiä ohjeita.

13. Maksuehdot

1. erä (50% kokonaisvuokrasta) laskutetaan kesäkuussa 2016 ja loppuosa syyskuussa 2016. Myöhemmät ilmoittautumiset laskutetaan yhdessä erässä ilmoittautumisen jälkeen.